30 juni 2020 Beantwoording Schriftelijke vragen omtrent sterfgevallen en besmettingen in verpleeghuizen

Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stelt raadslid Janice Roopram (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

Volgens de beroepsvereniging van de specialisten ouderengeneeskunde Verenso is er sprake van een flinke toename van besmettingen en sterfgevallen onder verpleeghuisbewoners, meer dan blijkt uit de landelijke cijfers van het RIVM. Ook de zorgverleners lopen besmettingen op.

1. Kan het college in beeld brengen in hoeveel Haagse verpleeghuizen patiënten en/of personeel getroffen zijn door het Coronavirus? Hoeveel besmettingen en hoeveel sterfgevallen zijn er in onze gemeente? (*, ** & ***)

2. Wordt er een eenduidig protocol ingevoerd zodra er een corona besmetting is geconstateerd?

Berichten bereiken ons van zeer bezorgde kinderen, kleinkinderen dat hun oma of opa nog steeds in de directe omgeving verkeren waar de besmetting heeft plaatsgevonden. In één situatie werd omschreven dat de echtgenoot van een zorgverlener was besmet met het Coronavirus.

3. Is het college hiermee bekend en waarom worden er geen uniforme richtlijnen toegepast in alle verpleeghuizen om de andere bewoners te beschermen en zoveel mogelijk duidelijkheid te scheppen voor iedereen?

4. Niet alle verpleeghuizen maken gebruik van de aangeschafte IPads, zodat beeldbellen met familie niet mogelijk is. Dit tot zeer grote frustratie van vele familieleden en dit zorgt voor extra pijn. Wat gaat het college hieraan doen?

5. Het kabinet heeft aangegeven dat er meer tests beschikbaar gesteld zullen worden voor zorgmedewerkers. De GGD treft voorbereidingen voor de uitvoering.

Kan de wethouder aangeven hoe dit wordt gecoördineerd? In Rotterdam is er door de GGD Rotterdam-Rijnmond testlocaties, is dat ook in Den Haag het geval?

6. Wat doet of zal het college ondernemen om te besmettingen tegen te gaan in de verpleeghuizen?

7.  Is er voldoende kennis in de verpleeghuizen en zorgcentra, ook bij parttimers, zodat iedereen goed en adequaat beschermd is? Zo nee, wie houdt hierop regie (vanuit de gemeente)?

* https://www.skipr.nl/nieuws/specialisten-veel-doden-door-corona-in-verpleeghuizen/

** https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5080506/verpleeghuis-corona-patient

*** https://www.ad.nl/politiek/rivm-mogelijk-mondkapje-voor-sommige-beroepen~a7e4bcea/