4 februari 2020 Beantwoording Schriftelijke vragen  Aanpak verkrotte panden in Den Haag

In de laatste editie van de ‘Vrienden van Den Haag’ nummer 6 editie november/december 2019 staat op pagina 8 bij de stadsflitsen een pand aan de Zeestraat nummer 65. Het pand staat naast het Panorama Mesdag gebouw en tegenover het gebouw aan de Zeestraat 65 zijn 2 restaurants gesitueerd. Het pand is in een zeer slechte staat van onderhoud.

  1. Is het college bekend met de slechte staat van onderhoud van het pand aan de Zeestraat? (*) Zo ja, is de Haagse Pandbrigade al ingezet om deze verpaupering tegen te gaan?
  2. Is het pand momenteel in privaat dan wel collectief bezit? Zo ja, waarom is het al zo lang onbewoond?
  3. Is het college het met Hart voor Den Haag eens dat het achterstallig onderhoud van het bovengenoemde pand het straatbeeld negatief beïnvloed? Zo nee, waarom niet?
  4. Is het college het met Hart voor Den Haag eens dat er aan deze verpaupering snel iets gedaan moet worden? Zo nee, waarom niet?
  5. Kan het college een overzicht geven van de panden in Den Haag die in een vergelijkbare, slechte staat van onderhoud verkeren? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?