18 april 2023 Beantwoording Schriftelijke vragen Wachtlijsten op Haagse Scholen

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Rita Verdonk (Hart voor Den Haag) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1. Is het college bekend met het artikel “Wachtlijsten Haagse Scholen”?(1)

2. Als oorzaken voor de langere wachtlijsten worden corona en de instroom van Oekraïense kinderen als genoemd. Kan het college aangeven hoeveel kinderen er voor corona op de wachtlijst stonden en wat daar de belangrijkste redenen voor waren?

3. Kan het college aangeven wat de concrete inspanningen van de gemeente tijdens de corona periode zijn geweest om de – toen al door diverse deskundigen aangegeven – gevolgen hiervan bij leerlingen te voorkomen c.q. te verminderen?

4. Kan het college zich vinden in de mening van Hart voor Den Haag dat het college zich (deels) verschuilt achter corona en de Oekraïne- oorlog, want dat er al veel langer kinderen op de wachtlijst staan en dus geen onderwijs krijgen? Zo ja, klopt het dat dit vooral kinderen zijn die problematisch gediagnosticeerd zijn op hun gedrag?

5. Kan het college voor deze groep de aantallen aangeven over de afgelopen 10 jaar?

6. Hoeveel extra plaatsen in het speciaal onderwijs zijn nodig om deze kinderen wel een plekje te geven?

7. Wat betreft voortijdig schoolverlaters: het aantal kinderen dat zonder diploma de school verlaat is gestegen naar 1100. Is het college met Hart voor Den Haag van mening dat dit schrikbarend is?

8. Het college geeft aan dat deze jeugdigen voor een deel aan het werk zijn gegaan. Hoeveel

jongeren zijn dat?

9. Weet het college hoeveel van deze jongeren in de criminaliteit zijn beland? Voor de duidelijkheid ik vraag hier dus om informatie van meerdere wethouders.