12 april 2016 Beantwoording Schriftelijke vragen ADO Den Haag

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stellen de leden De Mos (Groep de Mos) en Van Hees (PVV) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad, met het verzoek deze zo snel mogelijk te beantwoorden:

1) Bent u bekend met de berichten ‘ADO-supporters moeten zich laten horen, hun club is in gevaar'(1), ‘Wang: grote reorganisatie binnen United Vansen’ (2) en ‘Haagse politiek wil van wethouder uitleg over ADO Den Haag’ (3)?

2) Wat zijn het voor strapatsen om als wethouder Financiën niet uit uzelf, desnoods vertrouwelijk, de gemeenteraad te informeren over de gesprekken die de afgelopen dagen zijn gevoerd met ADO-eigenaar Wang? Wat zijn daartoe uw beweegredenen; zeker gezien het feit dat de gemeente prioriteitsaandeelhouder en eigenaar van het stadion is alsmede het grote maatschappelijke belang van ADO in de regio?

Voetbalkenners stellen dat de club ‘wel degelijk’ in gevaar is. Ook worden er openlijk vraagtekens gezet bij de aanwezigheid van financiële middelen in Peking.

3) De heer Wang wil een gedegen beleidsplan voor ADO Den Haag. Van wie verwacht hij dat en wat moet er in dit beleidsplan staan? S.v.p. in uw beantwoording de eventuele rol van de gemeente hierbij duiden.

4) Volgens Wang begeeft United Vansen zich midden in een grote reorganisatie, waardoor het onduidelijk is wat er financieel mogelijk is. Wat bent u te weten gekomen over de financiële draagkracht van dhr. Wang en komen de beloofde miljoenen ooit nog deze kant op?

5) Volgens Wang moet zijn beloofde 3,7 miljoen euro voldoende zijn om met ADO richting de top van Nederland en Europees voetbal te gaan. Wat zijn uw inspanningen geweest om dhr. Wang ervan te overtuigen dat onze club met dit bedrag kan wedijveren met clubs zoals het respectabele Top Oss uit de Jupiler League, maar niet met clubs zoals Ajax en PSV.

6) Wat wordt de rol van Wang’s vertrouwenspersoon Zheng Lee en bent u voornemens nauw contact met dit heerschap te onderhouden? In uw beantwoording graag aangeven of gewenste contacten verder gaan reiken dan uw favoriete communicatiemiddel: de mail.

7) Er is een lening gedaan bij een buitenlandse bank om de ontstane financiële noden te ledigen. Deelt u de mening dat we het pad van vage leningen met ADO niet moeten gaan bewandelen? Zo ja, wat gaat u doen om dhr. Wang ertoe te bewegen eindelijk te betalen?

8) Heeft u, nu dhr. Wang zijn Yuans niet wil omzetten naar keiharde Euro’s ter investering in onze club, dhr. Wang ertoe bewogen om de club in de verkoop te doen? Zo ja, heeft u daarbij al contact gelegd met potentiele geïnteresseerden voor het kopen van de club, zoals spelersmakelaar Rob Jansen?

9) Is dhr. Wang, nu hij zijn Chinese (s)pion Zheng Lee heeft aangesteld in het bestuur, eindelijk bereid om af te treden als voorzitter van de Raad van Commissarissen van ADO, zoals bestuurlijk gezond zou zijn?

10) Is het college voornemens gebruik te maken van het recht om een commissaris namen de gemeente te benoemen in de RvC van ADO Den Haag? Zo nee, waarom niet?

(1) ‘ADO-supporters moeten zich laten horen, hun club is in gevaar’, Omroep West, 14 maart 2016

(2) ‘ADO schiet niets op met bezoek Wang’, Voetbal International, 15 maart 2016

(3) ‘Haagse politiek wil van wethouder uitleg over ADO Den Haag’, AD, 15 maart 2016