1. Is het bij het college bekend dat eerstejaarsstudenten van de opleiding ‘Ad Crossmediale Communicatie’ aan de Hogeschool Inholland te Den Haag ontevreden zijn over de kwaliteit van het onderwijs, het concept van de opleiding en het verloop ervan vanwege diverse omstandigheden die er vanaf het begin van de opleiding zijn? (*)

2. Wat is de reactie van het college op het feit dat het overgrote deel van alle eerstejaarsstudenten van de opleiding AD Crossmediale Communicatie veel werkdruk en stress ervaart en dat veel studenten om deze reden reeds met deze chaotisch ingerichte opleiding zijn gestopt?

3. Klopt het dat de studenten pas in april 2020 de ingangseisen hebben ontvangen, terwijl het schooljaar eind augustus 2019 al begonnen was? Zo ja, wat is hierop uw reactie?

4. Is het bij het college bekend, dat de systemen van de opleiding tot op heden niet nog op orde zijn en dat de studenten om deze reden hun materialen zijn kwijtgeraakt en hierdoor alle opdrachten opnieuw moeten uitvoeren? 

5. Hoe kon het gebeuren dat de studenten plotsklaps erachter kwamen dat ze ook naar de locatie in Diemen moesten komen en hierdoor belangrijke workshops die in Den Haag werden gegeven hebben moeten missen? 

6. Hoe kwalificeert het college de handelswijze van de hogeschool in kwestie? Is het college het met Hart voor Den Haag eens, dat de kwaliteit van het onderwijs aldaar te wensen overlaat en dat dit niet bijdraagt aan de ambities van de gemeente Den Haag om als de ‘studentenstad’ te worden gezien? 

7. Is het college bereid om de Onderwijsinspectie te vragen, nader onderzoek te verrichten naar het kwaliteitsniveau van de opleiding in kwestie en indien nodig het onderwijs in het algemeen op deze hogeschool? Zo ja, binnen welke termijn denkt u dit te bewerkstelligen? Zo nee, waarom niet?

8. Kan het college toezeggen om alles in het werk te stellen, zodat er snel een oplossing komt voor deze benadeelde studenten? Zo nee, waarom niet? 

(1)

https://www.ad.nl/den-haag/studenten-inholland-zwaar-teleurgesteld-niemand-op-een-na-haalt-eerste-studiejaar~ac363c41/