Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid William de Blok (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.


Aan het begin van de Fahrenheitstraat tussen de Segbroeklaan en Hanenburglaan zouden volgens buurtbewoners afvalbakken komen. Nu is dit een perkje wat net is ingezaaid.

1) Klopt het dat er afvalbakken op deze locatie zullen komen? Zo ja, wanneer en waar precies?

2) Is het college het ermee eens, dat als mensen met de auto afval op deze locatie zullen gaan deponeren dat dit slecht is voor de verkeersdoorstroming? Zo nee, waarom niet?

De afvalbakken komen voor een flat te staan. Er zijn plekken in de Bomenbuurt waar de afvalbakken vrij van woningen kunnen staan.

3) Zijn de bewoners op de hoogte van de mogelijke komst van de afvalbakken voor hun woning? Zo nee, waarom niet?

4) Is het college bereid om een verplaatsing van afvalbakken naar deze locatie te overwegen? Zo nee, waarom niet?

5) Is bij het college bekend of de eigenaar van het Zorghuis dr. W. Drees-gebouw plannen heeft voor deze locatie?

6) Heeft het college een invulling van deze locatie in gedachten? Zo nee, waarom niet?

7) Is het college het ermee eens, dat het belangrijk is om bij de planvorming de buurt goed te betrekken? Zo nee, waarom niet?

Aan de Thomsonlaan op nummer 107 is sexclub Paradise Club gesitueerd.

8) Klopt het dat voor deze locatie een omgevingsvergunning is aangevraagd om 24 woningen te realiseren?

9) Klopt het dat voor deze ontwikkeling een algemene verklaring van geen bedenkingen procedure gevolgd moet worden aangezien wonen niet binnen de huidige bestemming valt? Zo nee, waarom niet?

William de Blok

Hart voor Den Haag/Groep de Mos