Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Richard de Mos (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1) Is het college bekend met het bericht ‘Haagse politie grijpt in bij Greenpeace-demonstratie dak Tweede Kamer’ (1)

2) Deelt het college de mening dat Kamerleden in alle rust én veilig hun werk moeten kunnen doen? Zo ja, hoe duidt het feit dat demonstranten zo makkelijk stelling konden op de daken van het parlementsgebouw? Graag een toelichting.

3) In hoeverre moeten we ons na vandaag zorgen maken over de beveiliging van ons parlementsgebouw? Graag een toelichting, met daarbij de garantie dat demonstranten onder geen beding het parlementsgebouw kunnen indringen

4) Kan het college aangeven waarom het lang heeft geduurd voordat er is ingegrepen?

(1) https://www.telegraaf.nl/nieuws/751770509/haagse-politie-grijpt-in-bij-greenpeace-demonstratie-dak-tweede-kamer