Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid Meinesz (Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad:

1). Is het college het ermee eens dat het een vreemde zaak is dat dit plan tegenover andere buurtbewoners stilgehouden diende te worden? (*) Zo ja, waarom is dit gebeurd?

2). Is het college ook op de hoogte dat bewonersorganisatie Zeeheldenkwartier tegen het plan is?

3). Is het college ook van mening dat als er zo een groot plan gemaakt wordt dat breed gedragen dient te worden?

4). Wat vindt het college ervan, dat dit plan geprobeerd is bij de achterban met een soort mate van dwang geprobeerd is er doorheen te drukken?

5). Is het college bereidt alle 24 organisaties nader onder de loep te houden, om te kijken wie zij vertegenwoordigen?

6). Wat gaat het college doen om eindelijk wél draagvlak te genereren in de wijken voor verkeersplannen?

(*) https://www.ad.nl/den-haag/zeeheldenkwartier-ziet-niets-in-verkeersplan-van-10-miljoen-de-uitkomst-is-slecht-voor-onze-wijk~a6f7e55f/

Jelle Meinesz
Hart voor Den Haag