Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad

1) Bent u bekend met de laatste cijfers van ouderenbond ANBO, waar 68% van de senioren, uit angst voor corona, niet meer op bezoek gaat bij anderen en dat 74% van de senioren geen of nauwelijks bezoek thuis ontvangen?

2) Deelt u de mening dat eenzaamheid – ook wel de stille ramp genoemd – door deze coronacijfers nog actiever op de loer ligt dan onder normale omstandigheden? En zo ja, welke extra investeringen en / of inspanningen doet u om groeiende eenzaamheid – veelal onder alleenstaande kwetsbare ouderen – met pek en veren te verjagen? Graag een gedetailleerd overzicht van uw extra investeringen en / of inspanningen.

3) Vrijwilligers doen veel goed werk in de strijd tegen eenzaamheid. Heeft u – nu eenzaamheid toeneemt – de bereidheid om extra vrijwilligers te werven, onder andere middels een campagne? Graag een toelichting

4) Deelt u de mening dat we moeten voorkomen dat verpleeghuizen, ter bestrijding van het virus, mogelijk weer gesloten worden gesloten worden? Zo ja, wilt u zich aansluiten bij het Manifest (1) van zo’n 70 bestuurders in de ouderenzorg en thuiszorg, hoogleraren en prominenten, dat oproept te voorkomen dat verpleeghuizen, uit angst voor het virus, opnieuw de deuren moeten sluiten?

(1) https://www.trouw.nl/zorg/manifest-doe-verpleeghuizen-tijdens-tweede-coronagolf-niet-meer-op-slot~ba185602/