Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid Dubbelaar (Groep de Mos/Ouderen Partij Den Haag) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1. Bent u bekend met de advertentie over ‘Bouw zelf uw droomhuis in Ypenburg’ in de Posthoorn van woensdag 8 maart 2017? (1)

2. Waarom staat in de advertentie helemaal niets over de opvang van statushouders?

3. Waarom staat in de advertentie niets over het feit dat op deze locatie 150 alleenstaande mannelijke statushouders komen te wonen?

 

Op de website van de gemeente Den Haag over kavels in Deelplan 20, bij overige woningbouwontwikkelingen, wordt alleen beschreven dat er 15 woningen zijn gerealiseerd die invulling geven aan tijdelijke huisvesting van statushouders. (2)

4. Is het college met Groep de Mos van mening dat de definitie van ‘tijdelijk’ niet duidelijk is? Zo nee, waarom niet?

5. Waarom wordt hier ‘tijdelijk’ niet omschreven als de werkelijke situatie, namelijk tien jaar?

6. Waarom wordt op de website niet beschreven dat deze 15 woningen door 150 alleenstaande mannen bewoond zullen worden?

7. Kunt u duiden waarom het lijkt alsof de gemeente wat te verbergen heeft?

8. Waarom laat de gemeente belangrijke essentiële informatie achterwege voor aspirant-kopers?

9. Bent u met Groep de Mos van mening dat belangstellenden goed geïnformeerd moeten worden over de huisvesting van een dergelijke grote groep alleenstaande mannelijke statushouders? Zo nee, waarom niet?

10. Wat gaat het college doen om belangstellenden zo optimaal mogelijk te informeren?

 
(1) De Posthoorn woensdag 8 maart 2017, http://hyperlocal.persgroep.nl/data/PH/10/index.html

(2) Website gemeente Den Haag – Kavel Ypenburg Deelplan 20, https://www.denhaag.nl/ik-bouw-in-den-haag/to/Kavels-Ypenburg-deelplan-20.htm

 

Arjen Dubbelaar