2 maart 2021 Beantwoording Schriftelijke vragen Geen ruimte voor salafistische sjeik

1) Wat vindt het college van het bericht ‘Omstreden imam Fawaz mag Haagse wijken weer in: ‘Ik voel me als winnaar’ en wat gaat het college hiertegen ondernemen?  

2) Deelt het college onze mening dat deze man schade toebrengt aan onze samenleving en een deel van de islamitische gemeenschap een slechte naam bezorgt? 

3) Is het college bereid alles in het werk te stellen om het Nederlanderschap in te trekken, zodat deze persoon kan worden uitgezet? 

4) Hoe gaat het college voorkomen dat deze omstreden figuur in de toekomst nog voet aan de grond krijgt in Den Haag en gaan vastgoed kan gebruiken voor zijn onheilspellende boodschap? 

5) Hoe gaat het college ervoor zorgdragen dat hij online (bijvoorbeeld via social media) en offline podium zo min mogelijk podium krijgt en dus de broze sociale cohesie in kwetsbare wijken niet verder kan aantasten? 

6) Hoeveel van deze types zijn er actief in onze stad en hoe worden zij gemonitord?  

(* ) Omstreden imam Fawaz mag Haagse wijken weer in: ‘Ik voel me als winnaar’ – Omroep West 

Arjen Dubbelaar 

Hart voor Den Haag/Groep de Mos