26 januari 2021 Beantwoording Schriftelijke vragen huisvesten statushouders

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad 

1) Bent u bekend met het bericht ‘Gemeenten moeten volgend jaar 27.000 statushouders huisvesten’? (1)

2) Kunt u duiden welk aantal daarvan richting Den Haag komt? 

3) Kunt u duiden hoeveel statushouders er op dit moment zijn en zich de laatste tien jaar in Den Haag hebben gevestigd? Welk deel daarvan is bijstandsafhankelijk?

4) Deelt u de mening dat het absorptievermogen van Den Haag is bereikt en dat Den Haag qua bevolkingsgroei tegen het plafond zit? 

5) Heeft u de bereidheid om er bij het Rijk op aan te dringen om Den Haag qua statushouders te ontzien en de wettelijke taakstelling voor het opvangen daarvan voor de Hofstad te schrappen? 

6) Bent u bekend met het feit dat – mede door de coronapandemie – het aantal ‘ongedocumenteerden’, mensen zonder geldige verblijfsvergunning, groeit. Amnesty zegt dat het in Nederland om ‘enkele tienduizenden’ mensen gaat. Vakbond FNV schatte dat aantal in het voorjaar op 40.000 tot 75.000. 

7) Wat zijn de Haagse cijfers? 

8) is het beleid erop gericht om deze illegalen naar uitzettingscentra te brengen, teneinde een terugkeer naar het land van herkomst mogelijk te maken? Zo neen, waarom niet? 

(1) https://nos.nl/artikel/2355043-gemeenten-moeten-volgend-jaar-27-000-statushouders-huisvesten.html