14 februari 2023 Beantwoording schriftelijke vragen Opheldering foutief informeren raad door VVD-wethouder inzake staking vuilnismannen

Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van Orde stellen de leden Martinez van Andel en De Mos (Hart voor Den Haag) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad

Gezien de situatie verzoeken wij het college vriendelijk doch dringend om deze vragen binnen een dag te beantwoorden, teneinde een verzoek voor een extra raadsvergadering te voorkomen

 1. Bent u bekend met het bericht van Omroep West, waarom duidelijk wordt dat de wethouder werken, wijken en dienstverlening de raad verkeerd heeft voorgelicht? (1)
 2. Kan het college aangeven waarom zij het standpunt heeft ingenomen dat werknemers van de Haagse straatveegorganisatie/stadsreinigers tijdens hun stakingen van 13, 14, en 15 februari geen loon doorbetaald krijgen?
 3. Heeft het college een eigen bevoegdheid als het gaat om het wel of niet doorbetalen van loon tijdens de stakingen? Zo nee, kan het college dan verwijzen naar de gemaakte afspraken hierover met de FNV? Zo ka, wilt u er als de wiedeweerga voor zorgen dat stakende vuilnismannen en vrouwen doorbetaald krijgen bij hun strijd voor een beter loon?
 4. Hoeveel mensen van de Haagse straatveegorganisatie/stadsreinigers hebben zich aangemeld voor de staking?
 5. Kan het college aangeven welke inzet zij toont in de onderhandelingen met de FNV m.b.t. De CAO voor gemeentelijke stadsreinigers?
 6. Kan het college aangeven of zij van mening is of is geweest dat iedere gemeentelijke stadsreiniger die aan de staking van 13, 14 of 15 februari 2023 wilde deelnemen zich op straffe van verwijtbaarheid diende te melden?
 7. Kan het college aangeven welke invloed zij als 1 van de G4-steden heeft aan de onderhandelingstafel? Graag een gedetailleerd antwoord
 8. Is het college het met Hart voor Den Haag eens dat de looneis van de FNV dient te worden gehonoreerd en zo nee waarom niet?
 9. Welke (pro)actieve maatregelen heeft het college genen om ervoor te zorgen dat de stad tijdens de stakingen niet zal vervuilen? Graag een gedetailleerd antwoord met tijdspad

  (1) FNV woedend op wethouder om niet doorbetalen loon: ‘Onwaarheden om eigen straatje schoon te vegen’ – Omroep West