1.Is het college bekend met het artikel ‘Wereldberoemde ijscoman Moes mag binnenstad Den Haag niet meer in: ‘Ze zeiden dat ik maar met pensioen moet’’ (1) uit AD Haagsche Courant?

2.De wereldberoemde ijscoman Moes staat al ruim 45 jaar met zijn ijskarren in de Haagse binnenstad. De 65-jarige ondernemer is een begrip in Den Haag en ver daarbuiten. Tientallen ministers heeft hij zien komen en gaan en zelfs koningin Máxima koopt wel eens een ijsje bij hem. Maar nu dreigt Moes te moeten stoppen, omdat de gemeente eist dat hij zijn historische ijskarren wegdoet. De prachtige ijskarren zien er puntgaaf uit maar zijn zestig tot zeventig jaar oud en een ware attractie. Is het college het met Hart voor Den Haag/Groep de Mos eens dat Moes met zijn ijscokarren Haags cultureel is en in ons straatbeeld behouden dient te worden? Zo nee, waarom niet?

3.“Ik heb de gemeente gebeld, maar die ambtenaar zei dat ik ze maar naar de sloop moest brengen en maar moest gaan fietsen”, zegt Moes in het AD. Is dit de wijze waarop de ambtenarij de inwoners en ondernemers van onze stad te woord dient te staan?

4.De gemeente heeft voor oldtimers een uitzondering heeft gemaakt op het tweetakt verbod. Is het college het met Hart voor Den Haag/Groep de Mos eens dat de historische ijscokarren van zowel Moes als van andere ijsverkopers, ook tot de oldtimers behoren? Zo nee, waarom niet?

5.De ijskarren worden voortgedreven door tweetaktmotoren en die zijn vanaf december niet meer welkom in de Haagse binnenstad omdat ze te vervuilend zouden zijn. “Maar ik rijd er helemaal niet mee door de stad. Ik sta de hele dag stil. Het Binnenhof is slechts tien minuten hiervandaan”, zegt Moes in de krant. Is het college het met Hart voor Den Haag/Groep de Mos dat een uitzondering (geldende voor de zomermaanden) hier op zijn plaats zou zijn? Zo nee, waarom niet?

6.Is het college bereid om voor alle Haagse ijsverkopers, die over een tweetaktmotor ijskar beschikken, de mogelijkheid te bieden om een ontheffing aan te vragen op het verbod voor de zomermaanden? Zo nee, waarom niet?
(1) https://www.ad.nl/den-haag/wereldberoemde-ijscoman-moes-mag-binnenstad-den-haag-niet-meer-in-ze-zeiden-dat-ik-maar-met-pensioen-moet~a7cff8f3/