24 november 2020 Beantwoording Schriftelijke vragen coulance voor hurende ondernemers in stadhuis

1.Klopt het bericht ‘Brasserie MaZo ziet door gesloten deur klantenkring slinken: ‘Gemeente komt niet tegemoet’?

2.Hoeveel ondernemers huren momenteel een pand van de gemeente Den Haag?

3.Hoeveel van hen zitten in de (acute) problemen?

4.Is het college in overleg met deze ondernemers? Zo nee, waarom niet?

5.Welke oplossingen biedt de gemeente en wordt deze als afdoende ervaren?

6.In maart werd aangekondigd dat ondernemers tijdelijk geen huur hoefden te betalen. Hoe is dit vervolgens door de gemeente geregeld?

7.Erkent het college dat uitstel van de huursom in veel gevallen uitstel van executie zal zijn? Zo nee, waarom niet?

8.Erkent het college dat gezien de rust in het Atrium en de veel minder hoge klandizie de huursom momenteel niet meer in verhouding staat? Zo ja, wat gaat het college hieraan doen?

9.Is het college bereid met de ondernemer in kwestie in overleg te gaan teneinde tot een oplossing te komen? Zo nee, waarom niet?
(*) https://denhaagfm.nl/2020/10/12/brasserie-mazo-ziet-door-gesloten-deur-klantenkring-slinken-gemeente-komt-niet-tegemoet/

(**) https://www.ad.nl/den-haag/den-haag-helpt-getroffen-ondernemers-met-heel-pakket-aan-gunstige-maatregelen~ab144304/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F

Ralf Sluijs

Hart voor Den Haag