3 september 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen actieplan tegen laaggeletterdheid

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Damien Zeller de volgende vragen:

1. Bent u bekend met het artikel “Taalachterstand voor het leven: groeiende groep jongeren verlaat school laaggeletterd” (1)?

2. Bent u het met ons eens dat het een zorgelijke ontwikkeling is dat één op de drie basisscholen leesonderwijs niet op orde heeft?

3. Kunt u deze cijfers duiden voor Den Haag? Zo nee, waarom niet?

4. Kunt u aangeven welke maatregelen het college al neemt om laaggeletterdheid terug te dringen in Den Haag?

5. Bent u bereid met schoolbesturen om de tafel te gaan en ze er toe te bewegen lees- en schrijfvaardigheid weer de grootste prioriteit te laten zijn op de Haagse basisscholen? Zo nee, waarom niet?

6. Bent u bereid om met een actieplan tegen laaggeletterdheid te komen? Zo nee, waarom niet?

(*) https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2288573-taalachterstand-voor-het-leven-groeiende-groep-jongeren-verlaat-school-laaggeletterd.html