14 oktober 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen “nieuwe” taxibus

Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Janice Roopram (Hart voor Den Haag / Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

Sinds 1 juni 2019 is de Taxibus Connexxion overgegaan naar AV070 en wordt de uitvoering ervan verzorgd door Noot uit Ede. De overgang is zeer betreurenswaardig en wederom stromen de klachten binnen. De centralisten zijn werkzaam vanuit Ede en zijn niet bekend met de wegen en de verkeerssituaties in Den Haag. De centrale is vaak niet goed bereikbaar.

Op de website van de gemeente staat vermeld dat het vervoer van AV 070 tussen 15 minuten voor en 15 minuten na de afgesproken tijd arriveert. Dit wordt bij lange na niet altijd gehaald.

1. Bent u bekend met de situaties waarin AV070 met regelmaat (een uur of meer) te laat komt? Zo ja, wat wordt hieraan gedaan en zo nee, wat gaat u hieraan doen?
2. Is er tussen de vervoerder en de gemeente van te voren een stiptheidspercentage afgesproken over het op tijd rijden en is hier een boeteclausule aan gekoppeld. Zo ja, hoe luidt deze afspraak en wat is deze boeteclausule? Zo nee, waarom niet?
3. Klopt het dat de centralisten die in Ede werkzaam zijn geen kennis hebben van Den Haag en de verkeerssituaties, waardoor er enorme wachttijden ontstaan? Zo ja, wordt deze kwestie opgelost door mensen aan te nemen met gedegen stratenkennis en zo nee, waarom niet?
4. Hoeveel ritten zijn er momenteel niet conform de concessievoorwaarden gereden en wat gaat u hieraan doen?
5. Bent u bekend met het feit dat de centrale slecht bereikbaar is, hoe lang is de wachttijd en hoe is de centrale bemand?
6. Deelt u de mening van Hart voor Den Haag/Groep de Mos dat het telefoonnummer van de centrale overgezet moet worden naar een gratis nummer, zodat het de klant geen geld kost? Zo ja, gaat u in gesprek hierover? Zo neen, waarom niet?
7. Bestaat er een telefonische- of digitale klachtenlijn die klanten kunnen gebruiken en is deze bekend bij de klanten? Kunt u de klachtenprocedure in detail beschrijven? Zo ja, worden deze klachten doorgespeeld aan de gemeente en zo nee, wat gebeurt er dan met de afhandeling van de klachten?
Mocht er onderweg iets gebeuren waardoor de chauffeur vertraging heeft, kan de klant hiervan niet op de hoogte gesteld worden. Bij Connexxion belde de chauffeur de klant zelf, waarbij de klant ook nog kon aangeven waar de chauffeur kon wachten, bijvoorbeeld bij een herkenningspunt zoals een bushalte of winkel. De chauffeur van Noot ziet naar verluid geen telefoonnummer van de klant, hij kan alleen, als hij in de buurt is, een geautomatiseerd sms bericht sturen. Heeft de klant geen mobiele telefoon, is het afwachtentot er aan de deur aangebeld wordt. De chauffeur moet dus altijd de auto uit. Dit alles maakt de communicatie tussen centrale, klant en chauffeur heel erg slecht.

8. Bent u bekend met het feit dat de chauffeur geen rechtstreeks telefonisch contact met de klant op kan nemen? Wat wilt u aan bovenstaand probleem gaan doen om dit op te lossen, zodat contact wel weer mogelijk is? Zo nee, waarom niet?
9. Bent u bereid de overeenkomst tussen Noot en de gemeente te delen met de raad? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?

Hart voor Den Haag / Groep de Mos

Janice Roopram

 

8 juli 2019