3 september 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen Binnenhof en Ridderzaal op Werelderfgoedlijst

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stellen de leden Damien Zeller en Ralf Sluijs (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad:

De Amsterdamse grachten en de molens bij Kinderdijk staan er wel op maar het Binnenhof en de Ridderzaal niet: de Werelderfgoedlijst van UNESCO. En dat terwijl de Ridderzaal het grootste Gotische gebouw van Europa is dat niet als kerk gebouwd is.

1.Is het college het met Hart voor Den Haag eens dat het Binnenhof en de Ridderzaal een plek verdienen op de Werelderfgoedlijst? Zo nee, waarom niet?

2.Wat is de procedure om een plek op de Werelderfgoedlijst te krijgen?

3.Bent u het met Hart voor Den Haag eens dat de aanstaande, lange renovatie van het Binnenhof een mooie gelegenheid biedt om de historische plek op de Werelderfgoedlijst te krijgen? Zo nee, waarom niet?

4.Bent u bereid om een lobby te starten naar het Rijk om het Binnenhof op de nominatielijst van de Werelderfgoedlijst te krijgen? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

 

Damiën Zeller & Ralf Sluijs

Hart voor Den Haag/Groep de Mos