1. Klopt het dat de vergoeding van de vrijwillige ouderbijdrage voor de meest kwetsbare gezinnen per september 2021 wordt stopgezet?  

2. Deelt het college met Hart voor Den Haag de mening, dat dit een ongewenste ontwikkeling is en sommige scholen niet meer in staat kunnen zijn om de verschillende activiteiten aan te bieden?

3. Deelt het college de opvatting dat het een zeer kwalijke zaak is dat door deze maatregel de meest kwetsbare kinderen allerlei activiteiten op school zullen mislopen? 

4. Hoeveel gezinnen in Den Haag maken momenteel gebruik van de tegemoetkoming voor de vrijwillige ouderbijdrage? Hoeveel leerlingen behoren tot de doelgroep? 

5. Kan het college aangeven om welke moverende redenen ervoor gekozen is om de regeling met Ooievaarspas voor ouderbijdrage te beëindigen? Is de nieuwe wet die regelt dat de kinderen niet uitgesloten mogen worden van een schoolreisje de enige aanleiding hiertoe geweest? Graag een gemotiveerd antwoord. 

6.  Is het college ervan op de hoogte dat dankzij de door gemeente vergoede vrijwillige ouderbijdrage scholen allerlei andere activiteiten dan alleen het schoolreisje voor de leerlingen aanbieden?Zo ja, welke alternatieven heeft de gemeente in het vizier voor de scholen in aandachtswijken waar het grotendeel van de vrijwillige ouderbijdrage door de gemeente werd betaald alsnog te blijven aanbieden? 

7. Is het college met ons van mening dat door het schrappen van de tegemoetkoming voor de vrijwillige ouderbijdrage de kansongelijkheid onder kinderen op de loer ligt? Zo nee, waarom niet?

8. Is het college bereid deze maatregel per direct terug te draaien om te voorkomen dat de leerlingen uit kwetsbare gezinnen niet kunnen deelnemen aan school activiteiten?  Zo nee, waarom niet?

Nino Davituliani

Hart voor Den Haag/Groep de Mos