3 maart 2016 Beantwoording Schriftelijke vragen Opknapbeurt Kijkduin

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid Dubbelaar (Groep de Mos / Ouderen Partij) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad

1) Bent u bekend met het artikel ‘Badplaats Kijkduin krijgt nieuw jasje en meer woningen’ (1)

Een woordvoerder van de gemeente heeft gesteld dat de plannen van het bedrijf Fred, een dochteronderneming van de failliete vastgoedonderneming Fortress, ‘financieel deugdelijk’ zouden zijn. Een woordvoerder van Fred stelde vorig jaar dat de bouw begin dit jaar zou beginnen en dat het totale project eind 2018 af zou zijn.

2) Kunt u duiden wanneer er begonnen gaat worden met het project? Graag per fase een overzicht van de start en de geplande einddatum, met daarbij ook een plan van aanpak hoe overlast zoveel mogelijk wordt voorkomen, want omdat de bouw in fases gaat is de kans dat Kijkduin voor een lange tijd een bouwput is reëel.

Wij hebben vernomen dat voor het slopen en opnieuw opbouwen van het winkelcentrum Kijkduin 130 miljoen euro nodig is en voor het aanleggen van appartementen met horeca en de ondergrondse parkeerplaats 15 miljoen euro.

3) Klopt dit? Zo neen, wat zijn dan de bedragen bij welke fase? Kunt u in uw beantwoording duiden of de benodigde miljoenen ook daadwerkelijk aanwezig zijn voordat u toestaat om Kijkduin in een bouwput te laten veranderen?

Van ondernemers die wij spreken op de boulevard horen wij dat huidige horeca exploitanten stellen dat er teveel horeca wordt gerealiseerd, dat het draaien van de bebouwing leidt tot terrassen zonder zon waar niemand wil zitten, dat de nieuwe bebouwing leidt tot hogere huren voor de ondernemers en dat men toch voornemens is om betaald parkeren in te voeren als de nieuwe parkeergarage is gerealiseerd hetgeen volgens de ondernemers zal leiden tot minder bezoekers richting Kijkduin.

4) Kunt u reageren op deze zorgen en kunt u daarbij garanderen dat gratis parkeren, één van de publiekslokkers voor Kijkduin, gehandhaafd blijft?

5) Klopt het feit dat er in het winkelcentrum bewuste leegstand wordt gecreëerd? Volgens onze bronnen zijn leegstaande panden die te huur staan in werkelijkheid niet te huur voor nieuwe ondernemers.

Landelijk is er een storm van kritiek (2) op de plannen van VVD-minister Schultz van Haegen om langs de kust meer bouwactiviteiten toe staan.

6) Hoe verhoudt zich deze kritiek, o.a. van de coalitiepartijen PvdA en VVD, met de plannen voor Kijkduin, die ook zullen bijdragen aan de verdere verstening van onze kust?

 

(1) ‘Badplaats Kijkduin krijgt nieuw jasje en meer woningen’, Omroep West, 29 oktober 2014 

(2) http://www.telegraaf.nl/binnenland/24966533/___Niet_bouwen_langs_kust___.html