1. Is het college bekend met het artikel ‘Water staat kleinere Haagse ondernemers tot aan de lippen’ (1) van AD Haagsche Courant?
  2. Volgens het bestuurslid van MKB Den Haag staat het water veel Haagse ondernemers tot aan de lippen. Veel kleine ondernemers hebben weinig of geen reserves meer. Kan het college ons cijfers verschaffen over de omvang van het aantal Haagse ondernemers, wat geen reserves meer heeft?
  3. “Sommige mensen krijgen dus gewoon niet betaald, anderen maar een deel”, heeft het college in beeld om hoeveel mensen dit gaat?
  4. Veel Haagse kleine ondernemers hebben moeite hebben met het aanvragen van regelingen, met name in de kwetsbare wijken waardoor mensen buiten de boot dreigen te vallen. Hoe worden deze ondernemers geholpen?
  5. Het bestuurslid van MKB Den Haag vindt ook dat het gemeentebestuur veel meer rechtstreeks moet doen voor ondernemers in de stad. Wat wethouders bijvoorbeeld kunnen doen, is in de wijken ondernemers bezoeken die het zwaar hebben om ze een hart onder de riem te steken. Ook wat Hart voor Den Haag betreft is het stadsbestuur veel te onzichtbaar. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat de zichtbaarheid van het stadsbestuur vergroot wordt?
  6. Wij horen ook geluiden dat rekeningen-, aanmaningen- en zelfs deurwaarders op ondernemers afgestuurd worden voor de betaling van gemeentelijke leges. Is dit juist?
  7. Is het college het Hart voor Den Haag / Groep de Mos eens dat het geen pas geeft om in deze tijd gepeperde rekeningen, aanmaningen en deurwaarders naar mensen te sturen? Zo nee, waarom niet?
  8. Kan het college garanderen dat dit, in ieder geval tot het einde van de lockdown, niet meer zal gebeuren? Zo nee, waarom niet?
  9. Ondernemers die landelijk uitstel van betaling aangevraagd hebben krijgen eind oktober een overzicht van wat er openstaat en dan nog 36 maanden om het af te lossen. Is het college bereid om een voorbeeld te nemen aan de landelijke regelingen voor het betalen van de belastingen?
  10. Is het college ook bereid om te kijken of- en waar er kwijtscheldingen van gemeentelijke lasten voor ondernemers mogelijk zijn en hiervoor de coronabuffer aan te spreken? Zo nee, waarom niet?

(1) https://www.ad.nl/den-haag/kleine-ondernemers-staat-water-tot-aan-de-lippen-sommigen-betalen-hun-personeel-gewoon-niet~a3f54e58/