11 januari 2022 Beantwoording Schriftelijke vragen Gratis parkeren voor zorgmedewerkers

1) Is het college het met Hart voor Den Haag eens dat zorgmedewerkers die al extra belast worden door de coronacrisis, geen zorg moeten hebben over parkeergelden?

2) Is het college het met ons eens dat er zeker voor deze keihard werkende groep mensen ook gezorgd mag worden?

In Amsterdam worden verplegenden, verzorgenden die werkzaam zijn in zowel ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorg, als ook doktersassistenten, praktijkondersteuners, ambulancepersoneel en medewerkers van prik- en testlocaties van de GGD vrijgesteld van parkeergelden in zowel de straten als de gemeentelijke parkeergarages. (1)

3) Is het college bereid om dit ook voor genoemde zorgmedewerkers in Den Haag toe te passen? En zo nee, waarom niet?

4) Kan het college de eerder afgegeven gratis parkeervergunning en die eindigde op 31 mei 2020 verlengen, net zoals in Amsterdam is gebeurd en zo nee, waarom niet?

5) Is het college bereid om ook de mantelzorgers gratis te laten parkeren zo lang als deze coronacrisis aan de orde is?

6) In diverse gemeentes bestaat voor bewoners de mogelijkheid om door middel van een sticker aan te geven of een zorgverlener tijdelijk op of voor hun uitrit mag parkeren. Is dit voor Den Haag ook mogelijk? Zo nee, waarom niet?

(1) Gemeente Amsterdam – Gratis parkeervergunning zorgpersoneel verlengd, https://www.amsterdam.nl/bestuur-en-organisatie/college/wethouder/egbert-de-vries/persberichten/gratis-parkeervergunning-zorgpersoneel/