24 mei Beantwoording Schriftelijke vragen Vervolgvragen Roep van jongeren om Dancescene in Den Haag

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad

1) Bent u bekend met uw beantwoording RIS292242?

U weigerde bij vraag 3 in te gaan op de vraag op welke wijze u gehoor gaat geven aan de roep van de jongeren om een danceclub in Den Haag. Het terechte gegeven dat het voormalige V&D pand niet in eigendom van de gemeente is, ontslaat u niet van het feit dat duizenden jongeren schreeuwen om beter uitgaan in Den Haag. Inmiddels heeft de FaceBook pagina V&D Den Haag moet een club worden 4.337 leden en de gelijknamige petitie is 1.862 keer ondertekend.

2) Opnieuw de vraag; op welke wijze gaat u gehoor geven aan de massale roep van duizenden jongeren voor een danceclub in Den Haag?

Een goede zaak dat u bij de Koninklijke Horeca Nederland gaat aankaarten of het klopt dat ondernemers niet durven te investeren in het Haagse uitgaansleven.

3) Heeft u de bereidheid om de uitkomsten van dit overleg aan de Raad te doen toekomen? Kunt u in uw beantwoording aangeven wat het stadsbestuur van plan is te doen als het inderdaad klopt dat ondernemers, vanwege de grote financiële risico’s, niet durven te investeren in het Haagse uitgaansleven?

4) Als het qua investeringen in het Haagse uitgaansleven zo blijft dat jongeren noodgedwongen met de kippen op stok moeten of moeten uitwijken naar steden waar wel wat te beleven valt; is het dan niet tijd dat het stadsbestuur zelf zorgt voor een impuls aan de Haagse dancescene?

U bent de in de Raad aangenomen motie ‘impuls voor de dancescene’ aan het uitwerken.

5) Zou het niet verstandig zijn om de jongeren, middels de initiatiefnemers van de FaceBook pagina en via de Haagse Jongerenambassadeur, hier actief bij te betrekken? Zij zullen immers de grootste gebruikers zijn.