Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid Meinesz (Hart voor Den Haag) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

Van zondagavond 3 tot en met vrijdag 15 september 2023 is de Lozerlaan tussen de Erasmusweg en Escamplaan afgesloten.

  1. Kan het college uiteenzetten waarom de werkzaamheden aan de Lozerlaan moeten plaatsvinden? Graag een gedetailleerd antwoord
  2. Kan het college in kaart brengen wat de status is van het asfalt en dit ook in kaart brengen voor andere verkeersaders in Den Haag? Zo nee, waarom niet? 
  3. Worden de werkzaamheden gecombineerd met andere geplande werkzaamheden, het zogeheten werk met werk principe? Zo nee, waarom niet? 

Van 1 januari 2025 tot en met 30 april 2026 staat een renovatie van de Hubertustunnel in Den Haag gepland. Tijdens de werkzaamheden is de tunnel volledig dicht

  1. Kan het college aangeven hoelang de Hubertustunnel veilig is na de geplande werkzaamheden? Zo nee, waarom niet? 
  2. Kan het college uiteenzetten waarom de tunnel momenteel als onveilig wordt gezien? Zo nee, waarom niet?
  3. Kan het college aangeven waarom de tunnel niet per direct dichtgaat als deze als onveilig wordt gezien? Zo nee, waarom niet?
  4. Kan het college aangeven waarom de Hubertustunnel niet in delen wordt afgesloten? Dat één tunnelbuis gebruikt kan worden voor tweerichtingsverkeer terwijl aan de andere tunnelbuis werkzaamheden worden uitgevoerd? Zo nee, waarom niet? 
  5. Kan het college aangeven waarom de werkzaamheden zo lang duren en waarom het niet korter kan? Zo nee, waarom niet

Jelle Meinesz

Hart voor Den Haag