Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Richard de Mos (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1) Is het college bekend met de werkzaamheden aan het Prins Willemplein e.o op Scheveningen?

Ondernemers stellen dat uw college hen niet heeft betrokken in de planvorming van en voorbereidingen op de werkzaamheden. Dit heeft nadelige gevolgen:

– beide toegangswegen zijn tegelijkertijd afgesloten, waardoor ondernemers onbereikbaar zijn;

– er sneuvelen, zonder dat daar draagvlak voor is, 21 parkeerplaatsen, waar een chronisch tekort aan is;

– omzetverliezen, o.a door afgebroken stoepen, afgebelde klanten en terrassen die afgebroken moesten worden.

2) Waarom heeft het college vooraf niet met de ondernemers overlegd?

3) Heeft het college, zeker nu ook de ondernemers op geen enkele wijze heeft betrokken, de bereidheid te zorgen voor nadeelcompensatie voor de getroffen ondernemers? Graag een gedetailleerd antwoord.

4) Heeft het college de bereidheid om ook op de volgende manieren te compenseren?

– toestaan van zomerterras op het plein door aanpalende horeca etablissementen; graag overleg hierover met ondernemers;

– toestaan van windschermen tegen het oprukkende zand;

– behoud 21 parkeerplaatsen;

– snelheidsbeperkende maatregelen

 

Richard de Mos

Hart voor Den Haag/Groep de Mos