24 mei Beantwoording Schriftelijke vragen Overlast Scheveningse Boulevard

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Groep de Mos / Ouderen Partij) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad

De laatste dagen hebben we mogen genieten van heerlijk zomerweer. Helaas zijn daarbij diverse groepen overlastgevers ook weer uit hun holen gekropen.

1) Bent u bekend met de overlast die door bezoekers wordt ervaren aan het einde van de Boulevard van Scheveningen? De overlast bestaat onder andere uit dubbelgeparkeerde auto’s, harde muziek, vuil op straat, scooters die over de Boulevard razen, het nafluiten en lastigvallen van vrouwen, het dealen van drugs en waterpijpgerook.

2) Hoeveel overlastgevers op de Scheveningse Boulevard heeft u sinds het uitbreken van het lekkere weer vorige week tot op heden op de bon geslingerd?

3) Is er een 21 graden regeling van kracht; waarbij u bij temperaturen van 21 graden en hoger actiever surveilleert op de Scheveningse Boulevard om overlastgevers weg te sturen en indien nodig te beboeten en / of op te pakken? Zo neen, heeft u de bereidheid om deze 21 graden regeling toe te gaan passen? Zo ja, hoe kan het dat er toch nog zoveel overlast is waargenomen?

4) Wilt u in overleg gaan met de ondernemers die deze overlast hebben waargenomen, teneinde samen een oplossing te bedenken voor deze overlast, om te voorkomen dat de Scheveningse Boulevard een ‘no-go area’ wordt? Zo neen, waarom niet?

Richard de Mos

Groep de Mos/Ouderen Partij Den Haag