23 augustus 2022 Beantwoording Schriftelijke vragen dierenbeulen keihard aanpakken
Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stellen de leden De Mos en Bom (Hart voor Den Haag) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad. 

1) Bent u bekend met het bericht ‘Jeugd terroriseert kinderboerderij’ (1)? 

2) Deelt u de mening dat het totale waanzin is dat gewetenloze jeugd met stokken, scherpe voorwerpen en fietsbanden achter de dieren aanzitten en dat er op schapen ingereden wordt en varkens zijn bekogeld met bakstenen? Deelt u voorts de mening dat deze jongeren de criminelen van morgen zijn als dit keihard wordt aangepakt? 

3) Wilt u deze gewetenloze dierenbeulen opsporen en voorzien van langdurige gebiedsverboden? Graag een gedetailleerd antwoord.
 
4) Wilt u de ouders van deze minderjarige dierenbeulen voorzien van stevige boetes? Graag een gedetailleerd antwoord. 

5) Wilt u de thuissituatie van deze gewetenloze dierenbeulen laten onderzoeken en waar nodig optreden met uithuisplaatsing en/of opvoedondersteuning? Graag een gedetailleerd antwoord.
 
(1) AD. 11 juni 2022