Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stellen de leden William de Blok en Nino Davituliani (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

In Den Haag Centraal van 10 januari stond een artikel over opkopers die jagen op huizen in Laakkwartier. 

  1. Is het college bekend met het artikel ‘Opkopers jagen op huizen in Laakkwartier‘ uit Den Haag Centraal (*)? 
  2. Herkent het college het beeld dat het aantal woningen dat in de particuliere huursector word aangeboden in Laak toeneemt? Zo ja, wat is hiervan het effect? 
  3. Is het invoeren van een zelfbewoningsplicht een goed instrument om opkooppraktijken zoals deze in Laak plaats vinden beter te reguleren? Zo nee, waarom niet?
  4. Wat is tot nu toe het effect geweest van het stopzetten van ongebreidelde verkamering, specifiek in Laak? Hoeveel vergunningen voor verkamering zijn er verleend de afgelopen jaren? 
  5. Heeft het college een lobby richting het Rijk ingezet om zelfbewoningsplicht ook bij bestaande bouw in te laten voeren? Zo nee, waarom niet?
  6. Welke woningbouwplannen zijn er in Laak in het segment sociale huur, middeldure huur en goedkope koopwoningen? Graag een uitgebreide reactie met bouwplannen en de netto woning toevoeging naar woning differentiatie.
  7. Bent u bereid de specifieke ontwikkelingen van de afgelopen en huidige tijd in kaart te brengen en in kaart te brengen hoe de gemeente haar beleid gaat bijstellen?  

(*) https://www.denhaagcentraal.net/nieuws/economie/opkopers-jagen-op-huizen-in-laakkwartier/ 

William de Blok & Nino Davituliani

Hart voor Den Haag/Groep de Mos