Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Hart voor Den Haag) vragen aan het stadsbestuur  

1) Heeft u kennis genomen van de dramatische uitkomsten van de proef met schriftelijk stemmen, met aks uitkomst dat de helft van die stemmen ongeldig zijn? (1)

2) Bent u met ons van mening dat we kennelijk het briefstemmen te ingewikkeld hebben gemaakt? Zo ja, wat gaat u doen om dit te vereenvoudigen 

3) Gaat u extra aandacht geven aan voorlichting om te voorkomen dat de helft van deze stemmen ongeldig worden verklaard?

4) Welke acties onderneemt u nog meer om het stemrecht van deze groep te verzekeren? 

5) Bent u van plan om coulance te betrachten bij het ongeldig verklaren van deze schriftelijke stemmen?

(1) https://www.omroepwest.nl/nieuws/4361639/Grote-problemen-verwacht-bij-poststemmen-proef-gaat-helemaal-fout