Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stellen de leden De Mos en Verdonk vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad. 


1) Bent u bekend met het bericht ‘Oplichters met cadeau-doos: ouderen dupe’ (1)


2) Hoe wilt u de nieuwe golf van babbeltrucs, waarbij meerdere Haagse ouderen de dupe zijn geworden van oplichters die met een ’cadeaudoos’ geld proberen af te troggelen, tegengaan? 


3) Wat is er waar gemaakt van de toezegging dat er in het actieprogramma Seniorenvriendelijke Stad voorstellen zouden komen om ouderen beter te beschermen tegen babbeltrucs? Graag een gedetailleerd antwoord, met daarin meegenomen de nieuwe golf aan babbeltrucs. 


4) Heeft u de bereidheid om een grootschalige campagne tegen babbeltrucs op te zetten, welke ook te zien is op de kanalen van de lokale media en alle sociale media-kanalen van de Haagse politie en de gemeente? Graag een gedetailleerd antwoord.
(1) Oplichters met cadeau-doos: ouderen dupe, Telegraaf, 10 augustus 2022