1. Is het college bekend met het artikel ‘’We liggen echt op onze rug’ Haagse horeca is gevolgen van coronacrisis nog niet te boven’ in AD Haagsche Courant? (1)
  2. Is het college het met Hart voor Den Haag/Groep de Mos eens dat horecaondernemers de forse (belasting)schulden alleen maar kunnen inlopen met extra verdiencapaciteit? Zo nee, waarom niet?
  3. Is het college bereid om, net als in Amsterdam en Rotterdam, de ruimere terrassen ook in de winter toe te staan om de ondernemers wat extra verdiencapaciteit te bieden? Zo nee, waarom niet?
  4. Er ligt een glashelder rapport waaruit blijkt dat de binnenstad door de sluiting van het Binnenhof een jaarlijks verlies lijdt van minimaal 38 miljoen euro waarvan het grootste deel bij de horeca terechtkomt. Kan het college eindelijk eens duidelijkheid geven over hoe de bezoekersstromen op peil blijven nu de grootste publiekstrekker voor minimaal 5,5 jaar dichtgaat? Welke concrete acties worden er ondernomen?
  5. Welke compensatie komt er vanuit het Rijk om de bezoekersstromen op peil te houden?
  6. We moeten ervoor waken om leegstand niet op te lossen door overal horeca toe te staan. Niet alleen concurreer je zo de bestaande zaken kapot, maar ook krijg je een heel eenzijdig aanbod in de binnenstad. Is het college bereid om hier terughoudend mee om te gaan? Zo nee, waarom niet?
  7. Verder pleit Hart voor Den Haag voor lagere gemeentelijke lasten zoals toeristenbelasting, leges en voor het wijzigen van namen van personeelsleden op vergunningen. Dat wijzigen kost nu 107,40 euro per naam. Pure geldklopperij voor zo’n simpele handeling. Bovendien is het verloop hoog in de horeca. Is het college bereid om de gemeentelijke lasten voor de horeca tegen het licht te houden en te bezien waar deze verzacht kunnen worden? Dekking hiervoor kan gevonden worden in de coronabuffer. Zo nee, waarom niet?
  8. Is het college het met Hart voor Den Haag/Groep de Mos eens dat steun van de gemeente kan voorkomen dat een aanzienlijk aantal horecazaken de deuren moet sluiten of flink moet inkrimpen, wat grote gevolgen zou hebben voor de werkgelegenheid en leegstand? Zo nee, waarom niet?