Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden René Oudshoorn (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1) Kan het college aangeven waarom Stichting Buurthuis Wings moet stoppen als beheerder van het Buurthuis Wings? Graag een uitgebreid antwoord.

2) Is het college het er mee eens dat het beheer van een buurthuis in principe het best gefaciliteerd kan worden door de gebruikers ervan? Zo neen, waarom niet en wat is het alternatief?

3) Is het college het ermee eens dat stichting buurthuis Wings een goede beheerder is geweest van het gebouw en dat zij inmiddels een sociale netwerk hebben opgebouwd en zo veel mensen bereiken? Zo nee, waarom niet?

Helaas heeft de gemeente de beëindiging van het contract met de beheerders aangekondigd. Inmiddels hebben de beheerders bezwaar aangetekend tegen hun ontslag en het college schriftelijk rechtstreeks benaderd. De huidige beheerders zijn een vertrouwd ankerpunt voor alle bezoekers van het gebouw en er is een goede samenwerking met hen en met de clubleiders. Zij vormen een belangrijke bijdrage aan het welzijn van de bezoekers.

4) Is het college bereid om het contract met de huidige beheerder Stichting Buurthuis Wings voort te zetten? Zo neen, waarom niet en wat is het alternatief? Zo ja, wanneer wordt dit gecommuniceerd met Stichting Buurthuis Wings?

 

Janice Roopram, William de Blok

Hart voor Den Haag / Groep de Mos