Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Dubbelaar (Hart voor Den Haag) en Kruis (PVV) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1) Bent u bekend met de geruchten over de invulling van de Zandvoortselaan en kloppen deze? Zo nee, waarom niet?

2) Wanneer stopt de huidige invulling van deze school?

3) Wat zijn de plannen van de gemeente met dit schoolgebouw?

4) Hoever zijn deze plannen reeds gevorderd?

5) Wat is de huidige gebruiksfunctie van het pand?

6) Kan het college zomaar besluiten om deze functie te negeren en hier een asielopvang te realiseren? Graag een gedetailleerd antwoord.

7) Wanneer wordt de gemeenteraad geïnformeerd over deze grote asielopvang op Kijkduin?

8) Wanneer worden bewoners geïnformeerd over deze grote asielopvang op Kijkduin?

9) Wie komen hier precies te wonen?

10) Op welke wijze kunnen bewoners bezwaar maken tegen de plannen van het college om hier een asielopvang te realiseren?