Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Arjen Dubbelaar (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

Op zowel 15 augustus als 17 oktober 2020 werd door het Ombudsteam Hart voor Den Haag/Groep de Mos Escamp een wijkschouw gehouden in zowel het winkelcentrum als de wijk Leyenburg. Naar aanleiding van de wensen als op- en aanmerking van zowel bewoners, de winkeliersvereniging als het BPT Leyenburg team wil ik namens onze fractie de volgende vragen stellen:

1) Bij de Jumbo zijn nu fietsrekken geplaatst die niet of nauwelijks geschikt zijn voor het plaatsen van fietsen. Is het mogelijk deze fietsrekken te vervangen door zgn. fietsnietjes waardoor de fietsen weer netjes geplaatst kunnen worden?

2) Wegens het herhaaldelijk blijven voeren van de vogels zien we graag het lieve bordje “gelieve niet te voeren” vervangen worden door diverse borden “verboden te voederen op straffe van € 95.00”, zeker omdat er ook hier, steeds meer ratten gesignaleerd worden. Daarnaast is de duivenpopulatie enorm en vliegen ze zelfs de winkels binnen. Is plaatsing van een dergelijke borden mogelijk? Zo nee, waarom niet?

3) Kan er in dit winkelcentrum meer gehandhaafd worden op hondenpoep en zwerfafval? Zo nee, waarom niet? 

4) De orac’s hebben een te geringe capaciteit en zijn daardoor regelmatig vol wat weer bij-plaatsingen tot gevolg heeft. Is het mogelijk deze orac’s vaker te legen?

5) Kunnen de grote grinddaken op de winkels vervangen worden door zgn. groene daken, zo nee, waarom niet?

6) Het winkelcentrum is zeer goed toegankelijk voor mensen met een beperking en heeft hier zelfs een prijs voor gewonnen. Helaas is door achterstallig onderhoud het eens zo mooie tegelwerk ernstig verzakt. Kan er naar deze bestrating gekeken worden?

7) Het BPT Leyenburg vraagt met klem grote aandacht voor de jeugd in de wijk. De jongeren hebben geen eigen plek om te kunnen hangen en er is verveling en overlast. Het BPT heeft in samenwerking met de jongeren zelf, met jongerenwerkers van Stichting Mooi én de wijkagent twee mogelijke locaties in beeld. Dit zijn de Baambruggenstraat (achter de school) of achter de groene heuvel bij de Nieuwedamlaan. Bijvoorbeeld twee portocabins zouden al een goede plek voor de jongeren geven. Zowel de teams als de wijkagent zijn erg enthousiast en de teams BPT en Mooi willen zelf toezicht houden. Is het college bereid om te kijken of er door middel van een pilot een dergelijke plek voor jongeren beschikbaar gesteld kan worden en zo nee, waarom niet?

8) De Volendamlaan is de racebaan van de wijk. Is het mogelijk om hier snelheidscamera’s of matrixborden te plaatsen en zo nee, waarom niet?

9) Op de Escamplaan is ter hoogte van de Heiloostraat een soort van oversteekplaatsje gecreëerd, door middel van rood witte paaltjes in de middenberm. Echter voor de automobilisten staat nergens aangegeven dat hier een oversteekplaats betreft. Is het mogelijk om door middel van een zebrapad of andere markering aan te geven dat hier veel (oudere) mensen oversteken? Zo nee, waarom niet?

10) Bij de tramhalte van lijn 2 op de hoek van de Loosduinseweg en de Medemblikstraat is geen zebrapad. Hier wordt heel hard gereden en voetgangers moeten de Loosduinseweg oversteken. Kan hier een zebrapad of andere markering aangebracht worden, zodat mensen veiliger kunnen oversteken?

11) Op de hoek van de Nieuwendamlaan en de Loosduinsekade ontbreekt eveneens een zebrapad of andere markering dat voetgangers hier oversteken. Kan hier een zebrapad of andere markering aan gebracht worden?

12) Er is slecht zicht voor verkeer komend uit zowel de Medemblikstraat als uit de Nieuwendamlaan dat afslaat naar de Loosduinsekade. Er wordt hard op deze Loosduinsekade gereden. Kan er naar deze onveilige verkeerssituatie gekeken worden?

13) In de Den Helderstraat is bij de scholen een onveilige verkeerssituatie. Kan er een verkeersdrempel aangebracht worden zodat de auto’s langzamer rijden bij deze scholen?

14) Het wegdek in buurt 4: Wognumstraat, Huisduinenstraat, Den Helderstraat en Nieuwediepstraat verkeert mede door de vele opbrekingen in zeer slechte staat. Kan het wegdek aangepakt worden?

15) Aan de Veenendaalkade even zijde bevindt zich over de gehele lengte een verzwakking. Het zand wordt onder de kade door weggespoeld. Na melding volgt wel een reparatie, maar het effect is van korte duur. Kan dit probleem adequaat aangepakt worden?

16) Aan de Veenendaalkade bevinden zich veel zogenaamde bootwrakken. Deze wrakken worden veelal gebruikt door daklozen die hier hun slaapplaats denken te vinden. Ook wordt er aan boord gerookt en vuurtjes gestookt. Voor de omwonenden is dit geen gezicht en men voelt zich ook zeer onveilig mede door het brandgevaar. De wijkagent meldt dat er een paar maal per jaar gecontroleerd wordt. Is het mogelijk om regelmatig hierop te handhaven en zo nodig deze wrakken te verwijderen?

17) Bij de Nieuwersluisstraat nr. 36-38 is een compleet verwaarloosde toestand ontstaan bij de Church of Pentecost. Geweigerd wordt bomen terug te plaatsen, het parkeerterrein aan de achterzijde te onderhouden. Deze plek wordt door hangjongeren gebruikt, mede omdat het vanaf de straatzijde niet zichtbaar is. Kan deze kerk gevraagd worden het terrein beter te onderhouden?

18) Halverwege de Soestdijksekade tussen de Escamplaan en de Wognumstraat begint ineens een fietspad. Fietsverkeer dat afslaat vanaf de Escamplaan richting Soestdijksekade moet bijna noodgedwongen over de stoep fietsen wat weer levensgevaarlijke situaties geeft voor de bewoners die hun portiek uitkomen. Kan er voor een goede oplossing voor dit probleem gezorgd worden, waardoor zowel fietsers, voetgangers als bewoners veilig zijn? Zo nee, waarom niet?

19) Door de hele wijk wordt veel fout geparkeerd, vooral op hoeken waar mensen met een beperking of met een kinderwagen over moeten steken. Ook wordt er veel geparkeerd op het verdrijvingsvlak bij koffiehuis Sjaak aan de Medemblikstraat. Kan er meer gehandhaafd worden op dit fout parkeren?

20) In het Florence Nightingale Park is een onduidelijke situatie ontstaan of honden wel of niet los mogen lopen. Daarnaast zijn de paden bij het omheinde uitlaatveld heel slecht toegankelijk voor mensen in een rolstoel of met een rollator die ook graag hun hond uit willen laten. Kan er gekeken worden naar zowel de toestand van de paden als naar de borden voor deze uitlaatplaatsen in het park?

21) Groenvoorziening is voor de hele wijk een groot probleem, zeker nu er steeds meer ratten gesignaleerd worden. Is het voor de hele wijk mogelijk een beter onderhoud, ook op de kade rond de woonboten te plegen om zo rattenplagen te voorkomen?