22 maart 2022 Beantwoording Schriftelijke vragen Verlichting Hoefkade en Hobbemastraat

1) Is het college bekend met de overlast die ondernemers en bewoners ervaren rondom winkelstraten de Hoefkade en de Hobbemastraat? Zo ja, welke acties heeft het college reeds ondernomen?

2) Deelt het college net als Hart voor Den Haag / Groep de Mos de mening dat verlichting in winkelstraten essentieel is voor het veiligheidsgevoel? Zo nee, waarom niet?

3) Is het college bereid in gesprek te gaan met complex eigenaren van winkelgebieden de Hoefkade en de Hobbemastraat? Zo ja, kan het college daarin meenemen dat veel verlichting niet op orde is?

4) Kan het college in beeld brengen wat de inzet is van handhaving in deze winkelstraten?

5) Is het college net als Hart voor Den Haag van mening dat de winkelstraten : Hoefkade, Hobbemastraat en Paul Krugerlaan, winkelstraten zijn met potentie? Zo ja, hoe jaagt het college de kansen in de winkelstraten aan?

6) Kan het college haar mening geven over de inzet van enkele voorstellen van Hart voor Den Haag om deze winkelstraten aan te jagen ; invoeren van groengele parkeerzones, inzet voor het oprichten van een BIZ, winkelstraten inzetten als rode loper richting de Haagse Markt, winkelstraten meenemen in City Marketing. Graag per voorstel de mening van het college.

7) Is het college bereid om extra te handhaven op overlast van bedelaars, dubbel parkeren, fietswrakken en zwerfafval? Zo neen waarom niet?

8) Is het college bekend met de winkelstraten Zwart Janstraat in Rotterdam Noord en de Beijerlandselaan in Rotterdam Zuid? Zo ja, bent u bekend met de bezoekersaantallen?

9) Is het college bereid een Haagse delegatie op werkbezoek te sturen naar deze winkelstraten om ervaring op te halen bij collega ambtenaren, ondernemers en bezoekers? Zo nee, waarom niet?

10) Deelt het college de mening van Hart voor Den Haag dat lokale winkelstraten enorm bijdragen aan de lokale werkgelegenheid? Zo ja, hoe is de inzet van het college om bijstandsgerechtigden aan het werk te krijgen bij lokale ondernemers in winkelstraten de Hoefkade, Hobbemastraat en de Paul Krugerlaan?

Ralf Sluijs
Hart voor Den Haag/Groep de Mos