16 maart 2021 Beantwoording Schriftelijke vragen bewoners van een bank beroofd
Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het raadslid Janice Roopram (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad. 

Uit een artikel van het AD van 9 februari 2021 blijkt dat er wederom een fysieke bank gaat verdwijnen. Dit keer het filiaal van ABN-AMRO aan het De Savornin Lohmanplein *)

1). Is het college hiermee bekend, klopt dit bericht en beseft het college wat het wederom verdwijnen van een bank voor gevolgen heeft vooral voor ouderen, mensen met een beperking en laaggeletterden? Zo nee waarom niet? 

2). Deelt het college de mening van Hart voor Den Haag/Groep de Mos dat de groep genoemd in vraag 1, juist extra aandacht nodig heeft en beschermd dient te worden tegen de gevaren van het online bankieren? Zo nee, waarom niet?

In de Telegraaf dd 30 januari 2021 valt te lezen dat ouderen “internetdwang zat zijn”. **)

3) Is het college bekend met dit artikel en zo ja, hoe staat het college tegenover deze problemen, die zich vooral onder ouderen, mensen met een beperking en laaggeletterden voordoen?

4) Is het college met ons van mening, dat er zeker in een stad waar zoveel vergrijzing optreedt als Den Haag, er juist voorzieningen zoals een – in de buurt toegankelijke – fysieke bank met vakkundige medewerkers moet blijven bestaan? Zo nee, waarom niet? 

5) Kan het college op enige manier invloed uitoefenen, zodat er toch een bankfiliaal op loopafstand van dit grote winkelcentrum kan blijven bestaan? Zo ja, bent u hiertoe bereid? Zo nee, waarom niet? 

Als antwoord op eerder gestelde vragen over het sluiten van een bankfiliaal antwoordde het college dat het geen invloed stelt te hebben op het openen of sluiten van bankfilialen. Echter, wij zijn van mening dat het college wel degelijk een verantwoordelijkheid heeft naar de inwoners van de stad en ook zeker moet zorgen voor voldoende faciliteiten en aanbod van diverse winkels, zo ook het zorgen van voldoende aanbod in banken. 7.) Wat gaat het college, gezien bovenstaande, doen om deze mensen te helpen? 

*) ABN Amro-kantoor aan De Savornin Lohmanplein gaat in april dicht | Den Haag | AD.nl

**) Ouderen zijn internetdwang zat | Binnenland | Telegraaf.nl 

***) https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/8983353/1/RIS305209%20Beantwoording%20SV%20Behoud%20betaalvoorzieningen%20voor%20ouderen