24 maart 2015: Beantwoording Schriftelijke Vragen: “Groep de Mos / Ouderen Partij wil Haagse Pop Academie” – SV072 RIS280788

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Groep de Mos / Ouderen Partij Den Haag) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad

10 februari 2015

1) Is het u bekend dat veel jong Haags Poptalent, vanwege het ontbreken van een Haagse Pop Academie, verdwijnt naar andere steden die wel een leerlijn popmuziek hebben, zoals Utrecht met ‘De Herman Brood Academie’?

2) Wat vindt u van het feit dat de titel ‘Den Haag Popstad van Nederland’ hierdoor onder druk komt te staan?

3) Hoe staat u tegenover het implementeren van popopleidingen op zowel MBO als HBO niveau bij bestaande opleidingen?

4) Indien u positief staat tegenover vraag 3 zou u dan de bereidheid hebben om in overleg te treden met Het Paard van Troje, het Haags Popcentrum (HPC), het Mondriaan College (MBO popopleiding) en bestaande conservatoriums (HBO popopleiding) om de realisatie van een Haagse Pop Academie mogelijk te maken? Zo neen, waarom niet?

De Haagse popketen van kleine poppodia waar jong talent kan doorbreken is helaas vrij beperkt.

5) Zou u ook hierover in overleg willen gaan met, opnieuw, Het Paard van Troje en het Haags Popcentrum (HPC) om te bezien welke rol de gemeente kan nemen om meer oefenruimten en voldoende poppodia te realiseren?

Richard de Mos

Groep de Mos / Ouderen Partij Den Haag