Schriftelijke vragen: Kapvergunning voor 468 bomen in Madestein

1) Waarom is er een vergunning verleend voor het kappen van 468 bomen?

2) Waarom is er een kapvergunning verleend terwijl er nog geen definitief ontwerp is?

3) Begin 2022 stond het VO Landschapspark Madestein op de termijnplanning van de commissie Ruimte. Waarom is het voorontwerp niet naar de gemeenteraad gestuurd?

4) Op welk moment heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorontwerp?

5) Op welk moment heeft de gemeenteraad ingestemd met Landschapspark Madestein?

6) Kan het college duiden hoe bewoners en de diverse belangenorganisaties nog invloed hebben op de uitwerking van het definitief ontwerp als er reeds honderden bomen worden gekapt?

7) Waarom wordt er midden in de zomer een vergunning verleend waarop belanghebbenden binnen zes weken bezwaar kunnen maken?

8) Hoe worden bewoners en de diverse belangenorganisaties hierover geïnformeerd?

9) Hoe wordt er rekening gehouden met de behoefte vanuit bewoners die vragen om speelvoorzieningen voor oudere kinderen zoals een skatebaan of voetbalkooi?

(1) Omgevingsvergunning kappen van 468 bomen, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-350416.html

(2) Voorontwerp Kwaliteitsimpuls Landschapspark Madestein (RIS 311976), https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20bestuurlijke%20stukken/745294