Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stellen de leden De Mos en De Blok (Hart voor Den Haag) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1) Bent u bekend met het artikel ‘zes tot acht jaar wachten: jonge started hebben hier weinig kans’? (1) 

2) Wat vindt u de signalen van jongerenwerkers op Scheveningen die stellen dat Scheveningen een hechte gemeenschap is, die onder druk staat omdat jongeren zich er niet meer kunnen vestigen? 

3) Bent u zich bewust van het feit dat op Scheveningen en in Duindorp een eigen cultuur heerst, met eigen gewoontes en en een eigen identiteit? Zo ja, hoe belangrijk vindt u het om die eigen identiteit te behouden?

4) Zou u de eigen identiteit voor Scheveningen en Duindorp willen behouden door Scheveningers en Duindorpers bij het toekennen van huurhuizen voorrang te verlenen? Zo neen, waarom niet? 

5) Wat is de inzet van het college om ervoor te zorgen dat men op Scheveningen betaalbaar kan blijven wonen? Graag een gedetailleerd antwoord met cijfermatige onderbouwing, o.a hoeveel huizen er de laatste jaren voor starters zijn gerealiseerd. 

6) Heeft uw college de bereidheid om bij het afgeven van bouwvergunningen voor nieuwbouwprojecten rekening te houden met starters en gezinnen met een laag of modaal inkomen? Zo ja, een gedetailleerd antwoord hoe u dit gaat realiseren.


(1) https://www.ad.nl/dossier-op-scheveningen/zes-tot-acht-jaar-wachten-jonge-starters-hebben-hier-weinig-kans~ad7ba680/?cb=a18be051a8151cd43ae50df9e039b724&auth_rd=1