Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het raadslid Richard de Mos (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1) Is het college bekend met het bericht ‘Sabri (42) zonder benen en arm moet vier hoog naar boven kruipen om complex zonder lift” (1)?

2) Deelt het college de mening dat het volstrekt onaanvaardbaar is om een weerloos iemand zo aan zijn lot over te laten? Graag een toelichting hoe het zover heeft kunnen komen.

3) Heeft het college de bereidheid om als de wiedeweerga te zorgen voor een urgentieverklaring voor een benedenwoning en deze meneer te helpen om daarbij aan de geldende voorwaarden te voldoen? Graag een toelichting.

(1) https://www.ad.nl/binnenland/sabri-42-zonder-benen-en-arm-moet-vier-hoog-naar-boven-kruipen-in-complex-zonder-lift-waarom-helpen-ze-mij-niet~a82c39bd/