29 september 2022 Beantwoording Schriftelijke vragen Leeglopende winkelgebieden

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Sluijs (Hart voor Den Haag) de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met het artikel ‘Stemming onder consument slaat om: ‘Het is echt stil in winkels’ van De Telegraaf
  1. Kan het college aangeven wat de bezoekersaantallen waren de afgelopen maanden in de Haagse winkelgebieden?
  1. Kan het college aangeven hoe groot de leegstand is in de Haagse winkelgebieden?
  1. Kan het college aangeven welke resultaten er zijn behaald met het aangenomen initiatiefvoorstel ‘de leegstandsmakelaar’ (RIS:306636)?
  1. Kan het college aangeven wat de invloed is van de vele wegopbrekingen rondom Haagse winkelgebieden op bezoekersaantallen?
  1. Kan het college aangeven wat de invloed is van The Mall of the Netherlands op de bezoekersaantallen in Haagse winkelgebieden?
  1. Kan het college aangeven hoe groot de invloed is van de sluiting van het Binnenhof op de bezoekersaantallen in de binnenstad?
  1. Kan het college aangeven wat voor preventieve maatregelen het heeft getroffen om de bezoekersaantallen minimaal gelijk te houden, ondanks bovengenoemde factoren zoals wegopbrekingen en sluiting Binnenhof?
  1. Welke maatregelen gaat het college treffen om bezoekersaantallen in winkelgebieden op niveau te houden, dan wel te laten groeien?

Ralf Sluijs

Hart voor Den Haag