Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt raadslid Arjen Dubbelaar (Hart voor Den Haag / Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1) Bent u bekend met de rol van ANPR camera’s en de aanhouding van de verdachten na de aanslag op Peter R. de Vries? (1)

Op eerdere schriftelijke vragen van Hart voor Den Haag / Groep de Mos heeft het college geantwoord om eerst een proef op een andere locatie in Nederland af te wachten. (4)

2) Wat zijn de resultaten van deze pilots?

3) Zijn de gemeentelijke camera’s reeds geïmplementeerd in het ANPR-systeem? Zo nee, waarom (nog) niet? (3)

4) Is het college bereid om deze proef met implementatie van gemeentelijke camera’s naar Den Haag te halen? Zo nee, waarom niet?

(1) Trouw reconstructie aanslag Peter R. de Vries – In een uur had de politie twee verdachten te pakken, dankzij camera’s boven de snelweg, https://www.trouw.nl/binnenland/in-een-uur-had-de-politie-twee-verdachten-te-pakken-dankzij-camera-s-boven-de-snelweg~be0bce21/

(2) Hart voor Den Haag/Groep de Mos: Kentekengegevens Haagse binnenstad delen met politie, https://www.hartvoordenhaag.nl/hart-voor-den-haag-groep-de-mos-kentekengegevens-haagse-binnenstad-delen-met-politie/

(3) VRPress – Slimme camera’s en borden geplaatst in Den Haag voor milieuzone, https://www.vr-press.nl/nieuws/?=slimme-camera%27s-geplaatst-op-de-rijswijkseweg-in-den-haag-voor-milieuzone-1564

(4) Beantwoording schriftelijke vragen Kentekengegevens Haagse binnenstad (RIS 302457), https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/4/schriftelijke_vragen/509121