1 september 2015 Beantwoording Schriftelijke vragen Roze senior de klos

Overeenkomstig Artikel 30 van het Regelement van Orde stelt het lid Kraft van Ermel (Groep de Mos / Ouderen Partij) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad

1) Bent u bekend met het bericht: ‘Roze senior de klos’ (1)

2) Wat vindt u van het feit dat er in verzorgings- en bejaardentehuizen, klaarblijkelijk, nog steeds op grote schaal seksuele discriminatie plaatsvindt? Graag in uw beantwoording de laatste cijfers die hierover bij u bekend zijn.

3) Deelt u de mening dat het taboe dat onder veel ouderen nog steeds op homoseksualiteit rust geen reden mag zijn waardoor LHBT-ers op hoge leeftijd sociaal geïsoleerd of eenzaam kunnen zijn? Zo ja, welk beleid voert u, specifiek op de oudere doelgroep, om dit te voorkomen?

4) Heeft Den Haag een ontmoetingspunt voor oudere homo’s? Zo ja, wat zijn hiervan de resultaten t.a.v. het voorkomen voorkomen van een sociaal isolement of eenzaamheid? Zo neen, heeft u de bereidheid om te onderzoeken of zo’n ontmoetingspunt kan worden gerealiseerd, dit eventueel in overleg met homo-belangenorganisaties?

(1) ‘Roze senior de klos’, Telegraaf, 28 juli 2015

 

Lex Kraft van Ermel

Groep de Mos/Ouderen Partij Den Haag