Raadsvragen

21 november 2020 Schriftelijke vragen enorme toename wapens op scholen

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stellen de leden De Mos en Dubbelaar (Groep de Mos / Hart voor Den Haag) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad. 1) Bent u bekend met het bericht van RTL Nieuws over wapenbezit op scholen? 2) Wat doet het stadsbestuur, na onze herhaaldelijke […]

20 november 2020 Schriftelijke vragen Studentenvoorzieningen blijven achter

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Nino Davituliani (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad. De Universiteit Leiden heeft aangekondigd flink te zullen uitbreiden in Den Haag. De komende jaren zal de studentenpopulatie van deze universiteit stijgen van 5.000 tot ongeveer […]

20 november 2020 Schriftelijke vragen 20 parkeerplaatsen verdwenen nabij buurthuis Morgenstond

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Arjen Dubbelaar (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad. Buurthuis en wijkplatform Morgenstond nemen al jaren een hele belangrijke plaats in in deze wijk. Omwonenden, veelal ouderen, maken heel graag gebruik van de programma’s die […]

19 november 2020 Schriftelijke vragen Het begint bij een goed fundament

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid William de Blok (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad. Vanaf Juli 2021 krijgen alle huizen bij verkoop een funderingslabel dat het risico op verzakkingen vaststelt. Momenteel is al een indicatief funderingslabel op te vragen op de […]

19 november 2020 Schriftelijke vragen pak afval en afvalhufters aan

Het lukt Haagse stadsbestuur maar niet om de enorme afvalberg en bijplaatsingen onder controle te krijgen ondanks actieplannen zoals Schone stoep, Schoon doen we gewoon en het rattenoffensief. Het zwaartepunt van de dumpingen vindt plaats in het weekend, juist het tijdstip dat er nauwelijks vuil wordt opgehaald en de handhaving op een laag pitje staan. […]

18 november 2020 Schriftelijke vragen inzet kinder- en jeugdpsychiaters in wijkteams

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van orde stelt het lid Janice Rooptram (Hart voor Den Haag / Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad: Met de overheveling van de jeugd-ggz naar de gemeenten was het de bedoeling om juist de zorg dicht bij huis brengen en aansluiten op de hulpvraag […]

16 november 2020 Schriftelijke vragen Breek lans voor meest kwetsbare groep

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad  1) Bent u bekend met de bekend met het bericht ‘SCP: hoge verwachtingen decentralisaties niet waargemaakt’? De conclusies van het SCP zijn keihard. Bij de Participatiewet zijn mensen er soms zelfs op achteruit gegaan. Ook […]

13 november 2020 Schriftelijke vragen huisvesten statushouders

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad  1) Bent u bekend met het bericht ‘Gemeenten moeten volgend jaar 27.000 statushouders huisvesten’? (1) 2) Kunt u duiden welk aantal daarvan richting Den Haag komt?  3) Kunt […]

12 november 2020 Schriftelijke vragen Promoot lokale winkelier op Mupi’s

Het stadsbestuur deed deze week een oproep aan de inwoners om hun boodschappen en cadeaus voor Sinterklaas en Kerstmis bij de winkel om de hoek te halen. Winkeliersverenigingen kunnen ook maximaal tweeduizend euro krijgen waarmee ze hun winkelstraat en hun aanbod kunnen promoten. Hart voor Den Haag/Groep de Mos wil ter aanvulling dat de Mupi’s […]

11 november 2020 Schriftelijke vragen betere bereikbaarheid Wateringse Veld

Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stellen raadsleden Dubbelaar en De Blok (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad. 1) Is het college bekend met de brief van de bewonersorganisatie Bewonersplatform Wateringse Veld? 2) Wanneer zijn alle onderzoeken en verkenningen afgerond? 3) Wat moet er nog […]