Raadsvragen

20 januari 2021 Schriftelijke vragen invalideparkeerplek

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het raadslid Richard de Mos (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad. 1) Is het college bekend met het bericht van Ahmed Araad (1), een invalide man die bij het aanvragen van een invalideparkeervergunning aan alle door […]

19 januari 2021 Schriftelijke vragen Goudsbloemlaan

1)Is het college bekend met de ontevredenheid van de ondernemers en bewoners naar aanleiding van de herinrichting aan de Goudsbloemlaan? 2: Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nu netto verdwenen aan het plein, nu de Notenkiosk toch is blijven staan? 3: Klopt het dat Notenkiosk niet is verplaatst, ondanks dat dit eerder is afgesproken? Zo ja, hoe […]

18 januari 2021 Schriftelijke vragen zeewaterwarmtecentrale

1) Klopt dit bericht en klopt het dat Vestia een vergunning had moeten hebben (*)? Zo ja, hoe is dit in hemelsnaam mogelijk? 2) Welke actie dan wel stappen is het college van plan te ondernemen om de desbetreffende bewoners te helpen/tegemoet te komen? 3) Wie controleert in Den Haag de gunningen aan energieleveranciers? 4) […]

18 januari 2021 Schriftelijke vragen steun aan De Parade

Volgens Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Hart voor Den Haag / Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad  1) Bent u bekend met het artikel ‘Zonder noodsteun van Den Haag valt doek voor De Parade’ (1) 2) Deelt u de mening dat De Parade […]

14 januari 2021 Schriftelijke vragen Overconcentratie horeca Anna Paulownaplein

Is het college bekend met het artikel ‘Buurt in verzet tegen horeca’ (1) van De Telegraaf? Buurtbewoners rondom het Haagse Anna Paulownaplein verzetten zich hevig tegen plannen voor een horecazaak met opbouw van twee etages. Is het college bekend met deze plannen en acht het college het wenselijk dat er nog een horecabedrijf toegevoegd wordt […]

14 januari 2021 Schriftelijke vragen Geen ruimte voor salafistische sjeik

1) Wat vindt het college van het bericht ‘Omstreden imam Fawaz mag Haagse wijken weer in: ‘Ik voel me als winnaar’ en wat gaat het college hiertegen ondernemen?   2) Deelt het college onze mening dat deze man schade toebrengt aan onze samenleving en een deel van de islamitische gemeenschap een slechte naam bezorgt?  3) Is het college […]

12 januari 2021 Schriftelijke vragen Stopzetting tegemoetkoming ouderbijdrage

1. Klopt het dat de vergoeding van de vrijwillige ouderbijdrage voor de meest kwetsbare gezinnen per september 2021 wordt stopgezet?   2. Deelt het college met Hart voor Den Haag de mening, dat dit een ongewenste ontwikkeling is en sommige scholen niet meer in staat kunnen zijn om de verschillende activiteiten aan te bieden? 3. Deelt […]

11 januari 2021 Schriftelijke vragen Stop opkooppraktijken Laak

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stellen de leden William de Blok en Nino Davituliani (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad. In Den Haag Centraal van 10 januari stond een artikel over opkopers die jagen op huizen in Laakkwartier.  Is het college bekend met het […]

8 januari 2021 Schriftelijke vragen Pak hondenpoep-terreur in Vruchtenbuurt aan

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid William de Blok (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad. De fractie van Hart voor Den Haag/Groep de Mos krijgt de laatste tijd veel meldingen uit de Vruchtenbuurt met klachten over puienzeikers. Dat zijn honden […]