“Als het aan stadsbestuur ligt blijven verdedigers van Den Haag  in liefdeloos massagraf liggen. Een schande!” 

Woedend zijn ze, Hart voor Den Haag raadslid Richard de Mos en initiatiefnemer Jurriaan Wouters van de projectgroep Ereveld Den Haag. Ze zijn woedend op het stadsbestuur dat het initiatiefvoorstel voor een Nationaal Ereveld op respectloze wijze afserveert. 

“In plaats van een waardige herbegrafenis, kiest het stadsbestuur ervoor om de verdedigers van Den Haag te laten liggen in een massagraf”, aldus De Mos en Wouters, die wijzen op de Algemene Begraafplaats aan de Haagse Kerkhoflaan, waarin naar schatting 167 gesneuvelde Nederlandse militairen liggen opgestapeld. “Militairen die in de meidagen van 1940 zijn gevallen bij de Slag om Den Haag.” 

Nabestaanden willen dat familieleden uit massagraf worden herbegraven: In plaats van als stad Den Haag je eergevoel te tonen en je rot te schamen dat de verdedigers van onze vrijheid al 80 jaar in een massagraf liggen, serveert het stadsbestuur een Nationaal Ereveld af en komt het in haar pre-advies niet verder dan het opsommen van beperkingen, zoals op het gebied van ruimte, financiën en ethiek. Overigens zonder enige verdere onderbouwing. (1)

“Het voorstel van het college om het huidige vervallen monument op te knappen is een lachtertje. Het gaat hier om een monument dat in de nazipropaganda de broederband tussen Duitsland en Nederland moest aantonen. Bovendien hebben kenners aangegeven dat het niet meer op te knappen is. En het gaat niet om opknappen, maar met militaire eer begraven, zichtbaarheid, eigen graf en respect!”, aldus De Mos en Wouters, die stellen dat de gemeente Den Haag In 80 jaar nooit iets in deze richting uitgevoerd heeft. “Al het geld van 75 jaar bevrijding is verdampt en er is niets blijvends van gerealiseerd. Een gemiste kans.” 

De Mos wil zijn initiatief na behandeling komende donderdag in de gemeenteraad in hoofdlijnen ongewijzigd in stemming. 

“In reacties richting media hebben GroenLinks, D66, PvdA, NIDA en CDA destijds positief gereageerd. Dat is samen met mijn partij een meerderheid. Er is dus nog hoop”, aldus De Mos. 

(1) https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/10766995/1/RIS306292%20Preadvies%20initiatiefvoorstel%20Nationaal%20Ereveld%20Den%20Haag