Een gemeentelijk energiebedrijf, afgekort GEB, was meer dan 100 jaar een nutsbedrijf dat als gemeentelijke tak van dienst verantwoordelijk was voor de distributie van elektriciteit en gas. Sinds 1978 kwam daar de stadsverwarming bij.

“Die rol willen we gezien de huidige energiecrisis en de toenemende energiearmoede weer terugpakken.”  De hoofdtaak is simpel: energie betaalbaar houden. Dat kan door energie voor Hagenezen gezamenlijk en dus goedkoper in te kopen,” aldus Martini die naast een centrale energie-inkoop ook kansen ziet in de ontwikkeling van het opwekken van hydro-energie, lokale duurzame bronnen, als warmte-koude opslag aardwarmte en groen gas.. Daarnaast moet het Haagse GEB ervoor zorgdragen dat gasleidingen blijven liggen in plaats van dat zo onder het mom van de energietransitie worden verwijderd. “Door de gasleidingen van nu, kan het waterstofgas van de toekomst stromen.” Dat geeft bovendien onze inwoners een keuze en zijn ze niet afhankelijk van wurgcontracten bij buitenlandse energie reuzen. Zo is Eneco bijvoorbeeld in handen van een Japans concern.Op dit ogenblik is er een kans om een begin te maken met een gemeentelijke Haags warmtebedrijf. Op basis van de stadsverwarming kunnen wij dan de gebruikers leveringszekerheid en betaalbaarheid garanderen. Doel is dat niemand in de kou komt te zitten.

Hart voor Den Haag stelt schriftelijke vragen