“In plaats van kordaat de problemen op te lossen en zowel het schoolbestuur als de kinderraad serieus te nemen, krijgt men een tranen trekkend antwoord, waarbij wordt gesteld dat de kinderen maar op de fiets of lopend moeten komen. Daarnaast wordt gesteld dat de school maar aan de ouders moet vragen om niet meer met de auto te komen. Dat doet de school al bijna 10 jaar! Het college neemt het schoolbestuur en de kinderraad totaal niet serieus”, aldus Rita Verdonk en Carlos Martinez van Andel. Zij stellen raadsvragen over de situatie in Ypenburg. (1)

Ondanks een klip en klare petitie om de verkeersveiligheid bij school De Bras na 10 jaar (!) ein-de-lijk te verbeteren, blijft het college treuzelen om haar toegevende woorden om te zetten in daden.

(1) https://www.lucasonderwijs.nl/nieuws/kinderen-van-de-bras-in-de-bres-voor-lokale-verkeersveiligheid

Lees hier onze schriftelijke vragen