De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 8 november 2018, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Programmabegroting 2019 – 2022 (RIS 300472),

 

Constaterende dat:

 

  • (ontwerp) bestemmingsplannen en plankaarten standaard uitgeprint en gebundeld worden voor alle fracties en via de postvakken worden verspreid;

 

Overwegende dat:

 

  • deze bestemmingsplannen ook digitaal beschikbaar zijn.
  • fracties deze bestemmingsplannen ook zelf kunnen printen als zij een geprint exemplaar willen.

 

Van mening dat:

 

  • alleen het printen en verspreiden van de plankaart nodig is.

 

Spreekt uit dat:

 

  • het printen en verspreiden van de plankaart voldoende is;
  • bestemmingsplan niet meer standaard geprint hoeft te worden door de griffie,

 

 

 

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

 

Arjen Dubbelaar                                                             Robert Barker

 

Hart voor Den Haag / Groep de Mos                       PvdD