Raad 8 november 2018 motie meer Kiss & Ride voorzieningen met een mooie en representatieve uitstraling voor touringcars

2018-11-08T14:14:08+00:0008 november 2018|

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 8 november 2018, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Programmabegroting 2019 – 2022 (RIS 300472),

 

Constaterende dat:

 

  • de Rijksoverheid extra geld uittrekt zodat elke dag 1000 scholieren naar het Binnenhof kunnen komen om de Tweede Kamer te bezoeken;

 

Van mening dat:

 

  • de komst van extra leerlingen naar ons parlement in goede banen moet worden geleid en er momenteel weinig geschikte ruimte in de stad is om een touringcar te stoppen en mensen veilig te laten uitstappen;

 

Verzoekt het college:

 

  • in samenspraak met de toerismesector de mogelijkheden te onderzoeken voor de komst van Kiss & Ride voorzieningen met een mooie en representatieve uitstraling (residentiekwaliteit), voor touringcars nabij het Binnenhof,

 

 

 

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Arjen Dubbelaar

 

Hart voor Den Haag / Groep de Mos