De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 8 november 2018, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Programmabegroting 2019 – 2022 (RIS 300472),

 

Constaterende dat:

 

  • winkelramen het aanzicht van Haagse winkelstraten bepalen.

 

Van mening dat:

 

  • grotendeels geblindeerde en/of dichtgeplakte winkelramen, van panden die in bedrijf zijn, een negatieve invloed hebben op de leefbaarheid en beleving van Haagse winkelstraten;
  • winkelramen niet grotendeels geblindeerd en/of dichtgeplakt dienen te worden en beleid hiervoor gewenst is.

 

Verzoekt het college:

 

  • te onderzoeken hoe het blinderen en/of dichtplakken van Haagse winkelramen, die in bedrijf zijn, voorkomen kan worden en de raad daarover te informeren,

 

 

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

 

Arjen Dubbelaar                                                            Pieter Grinwis

 

Hart voor Den Haag / Groep de Mos                       CU/SGP